วัดหนองป่าพง

ที่อยู่

วัดหนองป่าพง

ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์

๐๔๕-๒๖๗-๕๖๓

โทรสาร

๐๔๕-๒๖๘-๐๘๔

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

๒๗๒ ซอยรามอินทรา ๖๑ แยก ๑๒

ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

โทรศัพท์

๐๒-๙๔๕-๗๖๑๑

วันและเวลาทำการ

พุธ - อาทิตย์

เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

สงวนลิขสิทธิ์ © copyright มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

logo-header-gold.png
  • FB-gold-60
  • YT-gold-60
  • SC-gold-60
  • RSS-gold-60-th
  • RSS-gold-60-isan